Botdensitometrie

Bij een botdensitometrie wordt met een zeer zwakke röntgenstraal de botdichtheid gemeten van de lendenwervels en heupen, en indien nodig onderarm. Zo kan osteoporose of botontkalking worden opgespoord.
Dit onderzoek wordt door de mutualiteit 1 keer per 5 jaar terugbetaald in bepaalde gevallen. Uw aanvragende arts dient hiervoor de nodige risicofactoren te vermelden op het aanvraagformulier,enerzijds ter berekening van de FRAX – score en anderzijds ter attestering van uw mogelijk recht op tussenkomst van het ziekenfonds ( aanvraagformulier botdensitometrie ).
Voorbereiding:
kledij zonder metaal mag aangehouden worden .

Wenst u een afspraak te maken?