Mammografie

Een mammografie is het nemen van foto’s van de borsten door middel van röntgenstralen. De borst wordt tussen de digitale detector en de plastic compressieplaat geplaatst tijdens het nemen van de foto. Door deze compressie kunnen meer details bekomen worden in het beeld, worden bewegingsfouten in het beeld voorkomen en is de dikte van de borst kleiner waardoor er minder röntgenstralen nodig zijn.
De digitale beelden worden op hoge resolutieschermen bekeken,geanalyseerd en vervolgens digitaal gearchiveerd.In onze dienst worden de mammografie ën door twee radiologen gelezen.Uw aanvragende arts kan nadien de beelden ook zelf bekijken via het Pacs – on – Websysteem.
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen om de 2 jaar deelnemen aan het bevolkingsonderzoek voor opsporing van borstkanker, georganiseerd door de Vlaamse Overheid.Zij ontvangen hiervoor tweejaarlijks een uitnodigingsbrief, maar dit kan ook worden voorgeschreven door de huisarts of gynaecoloog. Dit onderzoek is gratis als u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds.Voorbereiding:
Geen specifieke voorbereiding vereist.Het onderzoek gebeurt bij voorkeur rond de 10e dag na de laatste menstruatie, indien u nog niet in de menopauze bent.

Wenst u een afspraak te maken?